Viimsi Vabakogudus

 

Viimsi Vabakogudus, kes me oleme?

Oleme kogudus, kes väärtustab perekonda ning kutsub enda keskele kõiki, sõltumata nende vanusest ja senisest elukäigust. Usume, et nii nagu kedagi ei jäeta kõrvale ühisel söömaajal ei pea ka laps juamalateeinistusest ilma jätma. Soovi korral leiab laps aga eakohast tegevust rõdu tagaosas olevas lastetoas või pühapäevakooli tunnis. 

Oleme kogukond, kes usub Kolmainu Jumalat ning elab tema õpetuse kohaselt, nii nagu see on meile toodud Piiblis. Kohtumine Jumalaga on olnud meie elu muutev kogemus. Kogeme jätkuvalt, et Jumal vabastab, tervendab ning annab uut elujõudu, kui meil endil enam jõudu edasi minna ei ole. Inimestena pole me kuidagi erilised, oleme vaid kogenud andeks andmist ja andeks saamist. Oma igapäevases elus püüame edasi anda Jumalikku armastust, nii nagu me seda ise oleme kogenud.

Meie kiriku uksed on avatud kõigile, ning igaüks, kes soovib saab meie ühistel sündmustel osaleda.

Kuukava tõmba siit.

 


 

.